STUDIO LINES: 0779-780-978/ 0752-780-978
kazofmstationmanager@gmail.com | kazofmmarketing@gmail.com

Women urged to embrace breastfeeding for healthy children

Uganda eyegeitsire aha mahanga agandi omukukuza esabiiti y’okwontysa abaana (01/08/2022—07/08/2022).

Esabiiti egi omumwaka 2022 nekuratira omutwe gurikugira; “Yeimutsya Okwonstya, Oyegyesa kandi okuhagire”, nesherura okuhiga gavumenti, ebyanga, hamwe n’abantu boona, kwejumbira omukutekaho omwanya murungi gwokwonkyezamu.

Esabiiti egi neeba neekuzibwa buri mwaka okwetoroora ensi yoona kandi amahanga agarikuhika 120 nigo garikwejumbira omuri eki.

Mbwenu abakazi abarikwontsya abaana nibehanangirizibwa okubontsya gye, kwenda kubarinda okuzingama nokukuuhura.

Omu kugamba kwe na Kazo Fm, omwe omu bahangu kuruga omukitongore eky’empa buhwezi ekirikuruga omwihanga erya America ekya USAID, Asasira Melina agizire ngu bamwe omu bakazi baine omuze gwokwehuzya abaana aba, bagumize ngu emirimo ni mingi, beebwa ngu amashereka nibwo bukomooko bwebiriisa ebirikurinda nokukuza gye abaana.

Fokushaba Scovia,omushomesa webyamagara ahabwa district egi eya Kazo, nawe akinogyerize kurungi agumize ngu okwontsya omwaana ,tikirikumanyisa okubahereza amacupa n’ebikopo.

Story by Mwebaze Deus

Please follow and like us:

kazofm.admin

97.8 Kazo FM Omushomesa is the biggest power house, source of information, education and entertainment in Western Uganda. We are second to none in playing hit music, educational programs and entertainment. We are found in Kazo district, Kazo town. Our lanagauge of broadcast is Runyankole. Broadcasting on 97.8 FM, the station reaches 120kms out of Kazo District. Follow us on Facebook: 97.8 Kazo FM Twitter: @978KazoFM Instagram:97.8 Kazo FM

CONTACT US

97.8 Kazo FM is a Modern radio Station operating from the heart of Kazo district.LISTEN LIVE

Kazo Fm - 97.8 Omushomesa | All Rights Reserved | Design: Javanet Systems

Follow by Email
WhatsApp